AITO KORAANIN MERKITYSTEN KÄÄNNÖS

Perustuen tri Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilalin ja
tri Muhammad Muhsin Khanin Interpretation of the meanings
of the noble quran -teokseen, joka on ainoa
aito koraanin merkitysten käännös. 
         quranop 

098. Suurat al-Bayyinah (Selkeä todiste)


Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen.


1. Ne, jotka eivät usko Kirjan kansan (juutalaisten ja kristittyjen) ja al-mushrikuunien[1] parista eivät olleet jättämässä (epäuskoaan) ennen kuin heille tuli selkeä todiste.


2. Lähettiläs (Muhammad, sallAllaahu ’aleihi wa sallam) Allaahilta lausuen (koraania) puhdistettuja sivuja [al-Baatilista (valheesta) puhdistettuja].


3. Sisältäen oikeita ja suoria lakeja Allaahilta.


4. Ja Kirjan kansa (juutalaiset ja kristityt) ei ollut eri mieltä ennen kuin heille tuli selkeä todiste (eli profeetta Muhammad, sallAllaahu ’aleihi wa sallam, ja mitä tahansa hänelle paljastettiin).


5. Ja heitä ei määrätty, paitsi, että heidän tulisi palvoa Allaahia, eikä palvoa muita kuin Häntä Yksin (pidättäytyä liittämästä Hänelle kumppaneita) ja suorittaa as-salaat (iqaamat as-salaat) ja antaa zakaat ja se on oikea uskonto.


6. Totisesti, ne jotka eivät usko (islamin uskontoon, koraaniin ja profeetta Muhammadiin, sallAllaahu ’aleihi wa sallam) Kirjan kansan parista (juutalaisista ja kristityistä) ja al-mushrikuuneista pysyvät helvetin tulessa. He ovat luoduista pahimpia. [2]


7. Totisesti, ne jotka uskovat [Allaahin Ykseyteen, ja Hänen lähettilääseensä Muhammadiin, sallAllaahu ’aleihi wa sallam, käsittäen kaikki islamin säätämät velvollisuudet] ja tekevät hurskaita hyviä tekoja, he ovat luoduista parhaita.


8. Heidän palkkionsa Herransa luona on ’adn (eden) paratiisi (ikuisuuden puutarhat), jonka alla virtaa jokia. He pysyvät siellä ikuisesti, Allaah on heihin tyytyväinen ja he Häneen. Se on häntä varten, joka pelkää Herraansa.

 

-----


[1] Al-mushrikuun: monijumalaiset, pakanat, epäjumalanpalvojat ja ne, jotka eivät usko Allaahin ykseyteen ja Hänen lähettilääseensä Muhammadiin, sallAllaahu ’aleihi wa sallam.


[2] Usko  profeetan (Muhammad, sallaAllaahu ’aleihi wa sallam) lähettiläisyyteen on pakollista. Abu Hureira, radijaAllaahu ’anhu, kertoi Allaahin lähettilään, sallaAllaahu ’aleihi wa sallam, sanoneen: ”Hänen (Allaahin) kauttaan jonka Kädessä on Muhammadin sielu, juutalaisten ja kristittyjen (näiden nykyisten kansojen) parissa ei ole ketään joka kuulee minusta ja sitten kuolee uskomatta tähän viestiin (eli islamilaiseen yksijumalaisuuteen) jonka kanssa minut lähetettiin mutta hän on (helvetin) tulen asukkaiden parista.” (Sahih Muslim, Uskon kirja, 1. volyymi, 240. luku, tarkoituksen tulkinta).

 

Tulosta Sähköposti