AITO KORAANIN MERKITYSTEN KÄÄNNÖS

Perustuen tri Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilalin ja
tri Muhammad Muhsin Khanin Interpretation of the meanings
of the noble quran -teokseen, joka on ainoa
aito koraanin merkitysten käännös. 
         quranop 

112. Suurat al-Ikhlaas tai at-Tauhiid (Vilpittömyys)

 


Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen.

 

1. Sano (Muhammad salla Allaahu ’aleihi wa sallam): ”Hän on Allaah, Yksi.


2. Allaah-us-Samad [Allaah, Itseriittoinen Herra, jota kaikki luontokappaleet tarvitsevat (Hän ei syö eikä juo)].


3. Hän ei synnytä, eikä Häntä ole synnytetty. [1]


4. Eikä ole ketään Hänen vertaistaan tai Häntä vastaavaa”.

 

---

[1]


A) Mu’aadh bin Jabalin, radija Allaahu ’anhu, kertoma: Profeetta, salla Allaahu ’aleihi wa sallam, sanoi, ”Oi Mu’aadh! Tiedätkö mikä on Allaahin oikeus palvelijoiltaan?” Sanoin, ”Allaah ja Hänen lähettilänsä tietävät paremmin.” Profeetta, salla Allaahu ’aleihi wa sallam, sanoi, ”Palvoa Häntä (Allaahia) yksin eikä yhdistää ketään Hänen kanssaan Hänen (Allaahin) palvontaansa. Tiedätkö mikä heidän oikeutensa Häneltä on?” Vastasin, ”Allaah ja Hänen lähettiläänsä tietävät paremmin.” Profeetta, salla Allaahu ’aleihi wa sallam, sanoi, ”Olla rankaisematta heitä (jos he niin tekivät).” [Sahih al- Bukhari, 9. nidos hadith nro 470].

 

B) Abu Saa’id al-Khudriin, radija Allaahu ’anhu, kertoma: Eräs mies kuuli toisen miehen lausuvan: ’Sano (Oi Muhammad) ”Hän on Allaah, Yksi.” Ja hän lausui sitä toistuvasti. Kun oli aamu, hän meni profeetan, salla Allaahu ’aleihi wa sallam, luokse ja ilmoitti hänelle siitä aivan kuin hän olisi pitänyt tämän suuran lausumista yksin riittämättömänä. Allaahin lähettiläs, salla Allaahu ’aleihi wa sallam, sanoi, ”Hänen kauttaan, jonka Kädessä on sieluni, se on samanarvoinen kuin kolmannes koraania.” [Sahih al-Bukhari, 9. nidos hadith nro 471].

 

C) ’Aaishan, radija Allaahu ’anhaa, kertoma: Profeetta, salla Allaahu ’aleihi wa sallam, lähetti (armeijayksikön) erään miehen komennon alaisena, jolla oli tapana johtaa seuralaisiaan rukouksissa ja lopettaa resitaationsa (suuralla 112): (Sano (Oi Muhammad): ”Hän on Allaah, Yksi”). Kun he palasivat (taistelusta), he mainitsivat sen profeetalle, salla Allaahu ’aleihi wa sallam. Hän sanoi (heille), ”Kysykää häneltä miksi hän tekee niin.” He kysyivät häneltä ja hän sanoi, ”Teen niin koska se mainitsee Armeliaimman ominaisuudet ja rakastan sen resitoimista (rukouksessani).” Profeetta, salla Allaahu ’aleihi wa sallam, sanoi (heille), ”Kertokaa hänelle, että Allaah rakastaa häntä.” [Sahih al-Bukhari 9. nidos hadith nro 472].

 

Tulosta Sähköposti