AITO KORAANIN MERKITYSTEN KÄÄNNÖS

Perustuen tri Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilalin ja
tri Muhammad Muhsin Khanin Interpretation of the meanings
of the noble quran -teokseen, joka on ainoa
aito koraanin merkitysten käännös. 
         quranop 

109. Suurat al-Kaafiruun (Uskottomat)

 


Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen.

 

1. Sano (Oi Muhammad (salla Allaahu ’aleihi wa sallam) näille mushrikuuneille ja kaafiruuneille): Oi al-kaafiruun (ne, jotka eivät usko Allaahiin, Hänen ykseyteensä, Hänen enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, Hänen lähettiläisiinsä, ylösnousemuksen päivään, ja al-qadariin.)!

 

2. En palvo sitä mitä te palvotte.

 

3. Ettekä te aio palvoa sitä mitä minä palvon.

 

4. Enkä minä aio palvoa sitä mitä te palvotte.

 

5. Ettekä te aio palvoa sitä mitä minä palvon.

 

6. Teille olkoon uskontonne ja minulle uskontoni (islamilainen yksijumalaisuus).

 

Tulosta Sähköposti