Meidän kutsumme

 
1- Uskomme Allaahiin ja Hänen Nimiinsä ja Ominaisuuksiinsa, kuten ne on mainittu Allaahin Kirjassa ja Allaahin Lähettilään sunnassa, ilman tahreef (vääristelyä), ta’weel (kuvaannollista tulkintaa), tamtheel (mielessä ”piirtämistä” tietyn näköiseksi), tashbeeh (yhdennäköiseksi tekemistä) sekä ilman ta’teel (kieltämistä).


2- Rakastamme Allaahin Lähettilään Seuralaisia ja inhoamme niitä, jotka puhuvat heitä vastaan. Uskomme, että heistä pahaa puhuminen on kuin puhuisi pahaa uskonnosta, koske he ovat niitä, jotka välittivät sen meille. Ja rakastamme Profeetan perhettä sellaisella rakkaudella, joka on Shariiassa sallittua.


3- Rakastamme Hädiithin kansaa ja kaikkia Ahlus Sunnan Umman Salaf.


4- Suvaitsemme ainoastaan Sunnan oppineiden eroavaisuuksia fiqh:issä mutta ei ’aqeedah:ssa eikä mänhäjissä koska on vain yksi ’aqeedah ja yksi manhaj. Emme kerää oppineiden lupia halujamme varten koska ken niin tekee, kerää vain pahaa.


5- Väheksymme ‘ilmul-kälääm (teologisen retoriikan tuntemus) ja pidämme sitä yhtenä suurimmistä syistä Umman jakautumiseen.


6- Emme hyväksy mitään fiqh:in (juridiikka) kirjoista, eikä tafseerin kirjoista (koraanin selitysteokset), emmekä vanhoista kertomuksista, emmekä Profeetan seerah:sta (elämänkerta) paitsi silloin kun Allaah tai Hänen lähettiläänsä on vahvistanut sen. Emme tarkoita, että torjuisimme ne, emmekä väitä tarvitsevamme niitä. Paremminkin hyödymme oppineidemme ja lainoppineidemme löydöksistä sekä muiden löydöksistä. Siitä huolimatta emme hyväksy tuomiota ilman aitoa todistetta.


7- Emme kirjoita kirjoihimme, emmekä paikkaa oppitunneillamme, emmekä anna saarnoja millään paitsi koraanilla tai aidoilla ja virallisilla hädiitheillä. Ja inhoamme sitä mikä säteilee monista kirjoista ja neuvojista koskien vääriä kertomuksia sekä heikkoja ja tekaistuja ähädiith.


8- Emme suorita takfeeria (henkilön islamista karkoittaminen) ketään muslimia kohtaan minkään synnin takia, paitsi Shirkin (monijumalaisuus) tai uskonnosta luopumisen takia. Etsimme Allaahilta suojaa tältä.


9- Uskomme, että koraani on Allaahin puhetta, eikä se ole luotu.


10- Mielestämme velvollisuutemme on tehdä yhteistyötä sen ryhmän kanssa, joka kulkee Kirjan ja Sunnan tietä, ja sitä tietä, jota Umman Salaf kulkivat, koskien Allaahiin, Ylistettyyn kutsumista, ja koskien vilpittömänä olemista Hänen palvonnassaan, ja shirkistä, uudistuksista, tottelemattomuudesta varoittamista ja kaikkien niiden ryhmien neuvomista, jotka vastustavat tätä. Joten yhteistyön tekeminen oikeamielisesti ja jumalanpelossa (taqwaa) sekä yhteinen neuvominen edellyttää pahasta varoittamista ja sitä, ettei yhteistyötä tehdä väärintekijöiden kanssa.


11- Emme pidä oikeana muslimihallitsijoita vastaan kapinointia niin kauan kun he ovat muslimeja emmekä usko, että vallankumouksista seuraisi sovintoa. Paremminkin ne ovat yhteisölle turmiollisia.


12- Pidämme tämän päivän ryhmien moninaisuutta yhtenä syynä muslimien jakautumiseen ja heidän heikkouteensa. Siksi ryhdyimme ’mielten vapauttamiseen sokean seuraamisen kahleista ja lahkolaisuuden ja puoluekiihkon pimeydestä.’


13- Rajoitamme Allaahin kirjan ja Allaahin Lähettilään Sunnan ymmärtämisemme Ummah:n Salafien ymmärräykseen hädiithien oppineista, ei niiden yhsilöiden sokeasta seuraamisesta. Paremminkin otamme totuuden sieltä mistä se tulee. Ja tiedämme, että on niitä, jotka väittävät olevansa Salafeja, silti Salafiyyah on heistä vapaa, koska he tuovat yhteiskunnalle sitä minkä Allaah on kieltänyt. Uskomme ’nuoren sukupolven kasvattamiseen tähän islamiin, joka on puhdas kaikesta mainitsemastamme, antaen heille oikean islamilaisen kasvatuksen alusta alkaen – ilman epäuskovan länsimaisen kasvatuksen vaikutteita.’


14- Uskomme, että politiikka on osa uskontoa ja ne, jotka yrittävät erottaa uskonnon politiikasta yrittävät vain tuhota uskontoa ja levittää sekasortoa.


15- Uskomme, ettei muslimeille tule olemaan kunniaa eikä voittoa kunnes he palaavat Allaahin Kirjaan ja Allaahin Lähettilään sunnaan.


16- Vastustamme niitä, jotka jakavat uskonnon pikkuseikkoihin ja tärkeisiin asioihin. Ja tiedämme, että tämä on tuhoisaa da’waa.


17- Vastustamme niitä, jotka vähättelevät Allaahin Lähettilään sunnan tuntemusta ja sanovat, että nyt ei ole sen aika. Samoin vastustamme niitä, jotka vähättelevät Allaahin lähettilään sunnan seuraamista.


18- Da’wamme ja ‘aqeedah:mme (aqiidamme) on meille rakkaampi kuin omat itsemme, omaisuutemme ja lapsemme. Joten emme ole valmiita luopumaan siitä kullan tai hopean takia. Sanomme tämän, jotta kukaan ei toivoisi pystyvänsä lunastamaan da’wah:mme tai kuvittelisi, että voisi ostaa sen meiltä dinaareilla tai dirhameilla.


19- Rakastamme tämän päivän Sunnan oppineita ja toivomme voivamme oppia heiltä ja olemme pahoillamme siitä, että moni heistä on kuollut.


20- Emme hyväksy fatwaa paitsi kun se tulee Allaahin Kirjasta ja Allaahin lähettilään sunnasta.


Nämä ovat pilkahduksia ‘aqeedah:mme ja dawaamme. Jos jollain on jotain tätä vastaan niin olemme valmiita ottamaan vastaan neuvoja jos ne ovat totuudenmukaisia ja torjumaan ne jos ne ovat virheellisiä, ja vältäämään niitä jos kyseessä on itsepäinen vastalause. Ja Allaah tietää parhaiten.

 


Suurin osa tästä tekstistä on lyhennelmä Shaykh Muqbil ibn Haadeen kirjasta ”Tarjumah Abee ’Abdur-Rahmaan Muqbil Ibn Haadee al-Waadi’ee" (s. 135-142).

Tulosta Sähköposti