AITO KORAANIN MERKITYSTEN KÄÄNNÖS

Perustuen tri Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilalin ja
tri Muhammad Muhsin Khanin Interpretation of the meanings
of the noble quran -teokseen, joka on ainoa
aito koraanin merkitysten käännös. 
         quranop 

095. Suurat at-Tiin (Viikuna)


Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen.


1. Kautta viikunan ja oliivin.


2. Kautta Siinain vuoren.


3. Ja kautta tämän turvallisuuden kaupungin (Mekan).


4. Totisesti, loimme ihmisen parhaasta muodosta (muotista).


5. Sitten alensimme hänet alhaisesta alhaisimmaksi.


6. Paitsi ne, jotka uskovat (islamilaiseen yksijumalaisuuteen) ja tekevät hurskaita tekoja, sitten he saavat loputtoman palkkion (paratiisin).


7. Mikä sitten saa teidät (oi epäuskovat) kieltämään korvauksen (eli ylösnousemuksen päivän)?


8. Eikö Allaah ole tuomareista paras?

 

Tulosta Sähköposti